Handelsbetingelser

BOOKING

Aftaler med Roskilde Kajakpolo & SUP på Vigen Strandpark kan bookes via vores bookingformular med angivelse af ønsket eventdato og -tid  eller via kontakt på telefon. 

Vi bekræfter bookingen via mail og herefter er den bindende

 

 

BETALING

Det er muligt at betale via bankoverførsel, kontant på dagen eller via Mobilepay. Alle priser i vores online booking, og på siden iøvrigt, er angivet i danske kroner.

JERES ÆNDRING & AFBESTILLING

Ændringer eller afbestilling kan foretages online i vores bookingsystem indtil 14 dage før eventdato ved at logge ind og foretage de ønskede ændringer. Alternativt er det muligt at kontakte os på: info@roskildekajakpolo.dk for at få foretaget den ønskede ændring. Ved afbestilling mindre end 14 dage før eventdato skal 50% af det samlet beløb betales og ved manglende fremmøde på eventdatoen skal det samlede beløb betales.

Alle former for afbestilling indenfor 14 dagen før eventdato skal sendes skriftligt på mail til info@roskildekajakpolo.dk

 

VORES AFLYSNING & ÆNDRING

Roskilde Kajakpolo forbeholder sig retten til at aflyse eller ændre et arrangement på grund af uacceptable vind og vejrforhold – for jeres skyld. Aflyses arrangementet vil det fulde beløb blive tilbagebetalt, dog uden ret til kompensation af enhver art. Er vi nødt til at ændre i arrangementet vil vi tilstræbe at længden og indholdet ikke får nævneværdige konsekvenser for det aftalte. 

 

ALKOHOL

Sikkerhed er meget vigtigt for os og da meget fulde mennesker og vandaktiviteter ikke er en god kombination, forbeholder vi os retten til udelade enkelte eller helt stoppe et arrangement hvis vi vurderer, at det ikke er forsvarligt at opstarte eller færdiggøre det. 

 

FORSIKRING

Som led i arrangementets afvikling og inden for det tidsrum arrangementet forløber over, hvor Roskilde Kajakpolo er leverandør, er deltagerne forsikret mod fysisk skade via en ansvarsforsikring. Den nævnte ansvarsforsikring dækker kun fysiske skader, der hidrører fra mangelfuld instruktion, fejl og mangler ved det anvendte udstyr, eller skader forvoldt af medarbejdere hos Roskilde Kajakpolo. Forsikringen indeholder også den lovpligtige passageransvarsforsikring og er tegnet hos Topdanmark. 

Ansvarsforsikringen der er tegnet af Roskilde Kajakpolo dækker ikke øvrige skader uanset om disse er hændelige eller som følge af deltagernes uagtsomme eller forsætlige dispositioner, herunder, men ikke begrænset til, manglende overholdelse af de ved arrangementets gennemførelse, meddelte instrukser og sikkerhedsprocedurer.

Vi forudsætter, at I har den lovpligtig arbejdsskadeforsikring for de deltagende medarbejdere, såfremt der er tale om et firmaarrangement.

Hvis der er tale om et privat arrangement forudsætter vi at deltagerne har en privat ulykkesforsikring.

ERSTATNINGSKRAV

Eventuelle erstatningskrav er underlagt dansk erstatningsret. Ved brug af underleverandører sikrer Roskilde Kajakpolo, at disse er behørigt forsikret.

Enhver øvrig forsikring af deltagerne, og ethvert erstatningskrav som ikke er omfattet af den af Roskilde Kajakpolo tegnede ansvarsforsikring, er Roskilde Kajakpolo uvedkommende.

Som arrangør af et event opfordres du til at undersøge, hvorvidt deltagerne er dækket ind under virksomhedens egen ansvarsforsikring, eller om der skal tegne yderligere forsikring til formålet.

HVEM HANDLER DU MED

Much Fun 
4000 Roskilde
CVR  38175491

Spørgsmål vedrørende handelsbetingelser for Roskilde Kajakpolo kan sendes til: info@roskildekajakpolo.dk, eller på telefon 5389 0585.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial